www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »Silver Knights Břest
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Barfus Miroslav 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 2 - 3 - 2
1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x
2 Blažek Petr 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
3 Caletka Jiří 0 - 1 - x 0 - 3 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 12 - 1
x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x
4 Dvořák Michal G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -17 - 0 - 0
-6 - 0 - x x - x - x -3 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -8 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Galnor Michal x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
6 Hanák Vladimír 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 3 - 1
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
7 Javořík Jan 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 4 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 1 - x 10 - 6 - 0
x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
8 Kotas Patrik G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -3 - 0 - x x - x - x x - x - x -11 - 0 - 0
x - x - x -4 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x x - x - x
9 Kotas Tomáš 1 - 2 - 1 0 - 2 - x 2 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x 4 - 9 - 1
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x
10 Michálek Jiří x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
11 Mičola Petr 0 - 1 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 1 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 2 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
12 Mičola Radek G x - x - x -4 - 0 - x -3 - 0 - x -11 - 0 - x x - x - x x - x - x -1 - 0 - x -5 - 0 - x x - x - x -2 - 0 - x x - x - x -36 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -1 - 0 - x -6 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x -3 - 0 - x
13 Mozola Jindřich x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
14 Nedbal Jan x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 5 - 1 - 1
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x
15 Obadálek Zdeněk x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - 1 0 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 3 - 5
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 2 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
16 Pospíšilík Radek x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 3 - 3 - 1
1 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - 1 0 - 0 - x x - x - x
17 Skřivánek Dalibor C 3 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 1 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 18 - 11 - 5
1 - 1 - x 0 - 1 - x 2 - 0 - 1 1 - 1 - 1 x - x - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 2 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 2 - x
18 Sovadina Petr 3 - 2 - x 3 - 0 - x 1 - 1 - x 5 - 0 - x 3 - 2 - x 1 - 0 - 1 1 - 4 - 1 0 - 1 - x x - x - 3 0 - x - x 2 - 2 - x 24 - 19 - 5
x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 2 - 0 - x x - x - x 0 - 2 - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x
19 Šindelek Jiří x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 3 - 0
x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x
20 Šindelek Jiří ml. x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 1 - x 1 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 3 - 2 - 3
x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
21 Šindelek Josef x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
22 Šišma Zdeněk x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
23 Vymětal Adam x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - 0
0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
24 Zapletal René x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
25 Zezula Zdeněk 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - 1 x - x - x 0 - 1 - 1 1 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - x 2 - 2 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 9 - 6 - 8
0 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - 2 x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 2 - 0 - 1 1 - 0 - x 0 - 0 - 1
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC OP HC PR SK HP HC RA SK BR HC TS HC TR  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.Silver Knights Bestř - SK BR
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
24. 3. 2018
D Ů L E Ž I T É Schůzka kapitánů týmů ZHEL se uskuteční v Dřevohosticích v pátek 15. 6. 2018 v 18h, účast všech kapitánů nebo zástupců týmů nutná. Bude se jednat o přípravu na 15. ročník ZHEL. Současně bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, časoměřičům a hráčům za letošní právě končící ročník soutěže. Zdenek

© 2006 - 2018 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count