www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »Silver Knights Břest
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Adler Petr x - x - x 0 - 1 - x 0 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 3 - 8 - 1
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 2 - x
2 Baštan Daniel x - x - x x - x - x 3 - 0 - x 1 - 0 - 1 x - x - x 1 - 3 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 2 - x x - x - x 11 - 18 - 1
1 - 6 - x x - x - x 1 - 3 - x x - x - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 2 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - x
3 Berhauer Pavel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
4 Bezděk Karel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Bezděk Martin 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 5 - 4
0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x
6 Buchta Josef x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Hrobár Aleš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - x 5 - 4 - 0
x - x - x 3 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x
8 Kahánek Martin 0 - 1 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 5 - 5 - 3
2 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 2 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
9 Kráčmar Pavel G -2 - 0 - x -1 - 0 - x -1 - 0 - x 0 - 0 - x -1 - 0 - x x - x - x -2 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x -26 - 0 - 0
x - x - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -5 - 0 - x -1 - 0 - x -2 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x -2 - 0 - x -1 - 0 - x -4 - 0 - x
10 Machura Antonín x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
11 Navrátil Aleš x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - x 2 - 1 - x 7 - 2 - 0
x - x - x x - x - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
12 Navrátil Lukáš C 0 - 2 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x 7 - 9 - 1
x - x - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x
13 Navrátil Michal 1 - 2 - x 2 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x 1 - 0 - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 12 - 6 - 5
3 - 2 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 2 - 0 - 1
14 Navrátil Michal ml. x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
15 Oliva Jan 1 - 1 - 1 1 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 7 - 4 - 3
0 - 0 - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x
16 Oliva Zdeněk 1 - 0 - 1 1 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 7 - 5 - 5
x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
17 Pavelka Jaroslav x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 4 - 0 - 3
0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x
18 Staněk Miroslav x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x
19 Svozil Jiří x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 3 - 0
x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
20 Šmíd Václav 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 3 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 2 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x
21 Štětkař Radek x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 3 - 2 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x
22 Tománek Martin 0 - 1 - 1 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x x - x - x 2 - 2 - x 1 - 0 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 14 - 9 - 2
0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x
23 Tománek Zdeněk 1 - 1 - 1 0 - 1 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 1 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 17 - 8 - 2
1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 2 - 0 - 1 0 - 2 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 3 - 0 - x
24 Vrána Petr G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
25 Zimáček Jan 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 3 - 6 - 0
0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC OP HC PR SK HP SK BR HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.Silver Knights Bestř - SK BR
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
21. 2. 2018
Kapitáni, v mailu máte rozpis zápasů play-off na březen 2018. Zdenek

21. 2. 2018
Zdravím všechny příznivce lyžování a snowboardingu! Obracím se na vás s nabídkou lyžařského a snowboardového zájezdu do Rakouska, středisko Matrei-Kals v termínu 5. - 9. 3. 2018. Pokud by jste měli zájem o zaslání informace k zájezdu, ozvěte se na mail: sisma@sirava.cz nebo na telefon 608 983 509. Přehled akce naleznete zde. Zdenek

21. 2. 2018
ČTVRTFINÁLE ZHEL 2018 Termíny I.kolo: st 21. 2. RA:OP 4:1, série 1:0, čt 22. 2.ND:TŘ ?:?, série 0:0, so 24. 2. HP:BL ?:? série 0:0, pá 23. 2.TŠ:VÚM ?:?, série 0:0. II.kolo čtvrtfinále vloženy do záložky Čtvrtfinále. Platba za 2 rozhodčí a časomíru 700,-, na tým 350,-. Zdenek

15. 11. 2017
DŮLEŽITÉ upozornění Termíny zápasů jsou zasílány s dostatečným předstihem a vždy žádám o kontrolu a případnou úpravu zápasů. Není možné upravovat termíny podle dalších soutěží v okolí, pokud se nepodaří zápas přesunout, bude zápas kontumovát, na soupiskách týmů je možno mít 25 hráčů. Je mi to líto, ale stálé odsouvání zápasů není možné. Zdenek

© 2006 - 2018 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count